Informacja dotycząca terminu wydawania paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż żywność pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021, będzie wydawana

 w dniu: 19.09.2022r. (poniedziałek)

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski i spełniły kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej otrzymają pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Żywność będzie wydawana od godziny 10.30 w poszczególnych miejscowościach w  następującej kolejności:

 1. Słupów – okolice Sklepu
 2. Kropidło – plac Remizy
 3. Ilkowice – plac Remizy
 4. Buszków – plac Remizy
 5. Nieszków – plac Remizy
 6. Kalina Wielka – plac Remizy / sklep Żuczek
 7. Jazdowice – plac przy świetlicy wsi
 8. Rzemiędzice – okolice Dworku
 9. Dziaduszyce – plac Remizy
 10. Janowice – okolice Sklepu
 11. Wymysłów – dawny budynek szkoły
 12. Śladów – plac Remizy
 13. Święcice – plac Remizy
 14. Rędziny Zbigalskie – u Sołtysa wsi
 15. Raszówek – u  Sołtysa wsi
 16. Maciejów – plac Remizy
 17. Rędziny Borek – plac przy świetlicy wsi
 18. Zagorzany –  u Sołtysa wsi
 19. Słaboszów – plac Remizy. Żywność wydawana  od godziny 13.00
 20. Grzymałów

Nie przewiduje się wydawania żywności w późniejszym terminie.

Odbiór żywności możliwy również będzie przez upoważnione osoby.

Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie akcesoria tj. reklamówki, worki, kartonowe pudełka, bądź skrzynki w celu spakowania artykułów żywnościowych.

 Wszelkie informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu                     (41) 38-47-113 oraz (41) 38-10-055 u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie oraz Radnych Gminy i Sołtysów wsi, którzy są zaangażowani  w przygotowanie paczek żywnościowych. Informacje dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słaboszowie: www.slaboszow.pl w zakładce aktualności

Ilona Zegadło
Kierownik GOPS