2018-02-28


INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI RADY GMINY SŁABOSZÓW

 

            W dniu 26 lutego 2018 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów.

Jednym z zaproszonych gości był Pan Jan Biesaga – Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie, który omówił nowy sposób składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Od 2018 roku wnioski składane będą w formie elektronicznej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć będzie pomocą techniczną i w tym celu od dnia 15 marca br. w siedzibie ARiMR dostępne będą trzy stanowiska komputerowe.

Rolnicy, których powierzchnia gruntów rolnych wynosi mniej niż 10 ha mogą zamiast wniosku złożyć Oświadczenie.

Pan Kierownik zaoferował pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków w zorganizowanym punkcie na terenie Gminy Słaboszów.

Rada Gminy Słaboszów podjęła uchwały dotyczące podziału Gminy Słaboszów na okręgi  wyborcze oraz obwody głosowania, które przedstawiają się następująco:

 

PODZIAŁ GMINY SŁABOSZÓW NA OKRĘGI WYBORCZE

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych w okręgu

1

Buszków, Jazdowice

1

2

Słupów

1

3

Rzemiędzice

1

4

Słaboszów

1

5

Święcice

1

6

Wymysłów

1

7

Dziaduszyce

1

8

Nieszków

1

9

Ilkowice

1

10

Rędziny Zbigalskie, Zagorzany, Raszówek

1

11

Kropidło

1

12

Kalina Wielka od nr 1 do nr 82, od nr 113 do nr 120, od nr 179 do nr 181

1

13

Kalina Wielka od nr 83 do nr 112, od nr 121 do nr 178

1

14

Śladów, Grzymałów, Rędziny – Borek

1

15

Janowice, Maciejów

1

 

PODZIAŁ GMINY SŁABOSZÓW NA OBWODY GŁOSOWANIA

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwa: Buszków, Jazdowice, Słupów, Rzemiędzice, Słaboszów, Święcice, Wymysłów

Urząd Gminy w Słaboszowie

2

sołectwa: Dziaduszyce, Nieszków, Ilkowice, Rędziny Zbigalskie, Zagorzany, Raszówek, Kropidło

Szkoła Podstawowa w Dziaduszycach

(lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

3

sołectwa: Kalina Wielka, Śladów, Grzymałów, Rędziny – Borek

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinie Wielkiej

(lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

4

sołectwa: Janowice, Maciejów

Szkoła Podstawowa w Janowicach

Skip to content