2017-02-17


W dniu 10 lutego 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów, której najważniejszym punktem było uchwalenie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Słaboszów, który przedstawia się następująco:

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa

w Dziaduszycach

Dziaduszyce 23

32-218 Słaboszów

Buszków,

Dziaduszyce,

Grzymałów,

Jazdowice,

Kropidło,

Nieszków,

Raszówek,

Rędziny Zbigalskie,

Rzemiędzice,

Słaboszów,

Słupów,

Wymysłów,

Zagorzany,

Ilkowice od Nr 56 do 87.

Buszków,

Dziaduszyce,

Grzymałów,

Jazdowice,

Kropidło,

Nieszków,

Raszówek,

Rędziny Zbigalskie,

Rzemiędzice,

Słaboszów,

Słupów,

Wymysłów,

Zagorzany,

Ilkowice od Nr 56 do 87.

2.

Szkoła Podstawowa

im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej

w Janowicach

Janowice 50

32-218 Słaboszów

Janowice,

Maciejów,

Święcice,

Kalina Wielka,

Rędziny-Borek,

Śladów,

Ilkowice od Nr 1 do 55.

Janowice,

Maciejów,

Święcice,

Kalina Wielka,

Rędziny-Borek,

Śladów,

Ilkowice od Nr 1 do 55.

 

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Słaboszów klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Zespół Szkół

w Dziaduszycach

Gimnazjum

w Dziaduszycach

Dziaduszyce 23

32-218 Słaboszów

Gimnazjum zostanie  włączone do Szkoły Podstawowej

w Dziaduszycach

z dniem 01.09.2017 r.

nie dotyczy

2.

Klasy Gimnazjum

w Dziaduszycach

prowadzone

w Szkole Podstawowej

w Dziaduszycach

Dziaduszyce 23

32-218 Słaboszów

Buszków,

Dziaduszyce,

Grzymałów,

Ilkowice,

Janowice,

Jazdowice,

Kalina Wielka,

Kropidło,

Maciejów,

Nieszków,

Raszówek,

Rędziny-Borek,

Rędziny Zbigalskie,

Rzemiędzice,

Słaboszów,

Słupów,

Śladów,

Święcice,

Wymysłów,

Zagorzany.

Buszków,

Dziaduszyce,

Grzymałów,

Ilkowice,

Janowice,

Jazdowice,

Kalina Wielka,

Kropidło,

Maciejów,

Nieszków,

Raszówek,

Rędziny-Borek,

Rędziny Zbigalskie,

Rzemiędzice,

Słaboszów,

Słupów,

Śladów,

Święcice,

Wymysłów,

Zagorzany.

 

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów oraz granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Projekt granic obwodu szkoły

od dnia 01 września 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa

w Dziaduszycach

Dziaduszyce 23

32-218 Słaboszów

Buszków,

Dziaduszyce,

Grzymałów,

Jazdowice,

Kropidło,

Nieszków,

Raszówek,

Rędziny Zbigalskie,

Rzemiędzice,

Słaboszów,

Słupów,

Wymysłów,

Zagorzany,

Ilkowice od Nr 56 do 87.

2.

Szkoła Podstawowa

im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej

w Janowicach

Janowice 50

32-218 Słaboszów

Janowice,

Maciejów,

Święcice,

Kalina Wielka,

Rędziny-Borek,

Śladów,

Ilkowice od Nr 1 do 55.

 

Ponadto na sesji rozpatrzone zostały również tematy dotyczące:

  1. Sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.
  2. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
  3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi.
  4. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

 

Skip to content