2017-03-03


Uprzejmie informujemy o  PRZEDŁUŻENIU NABORU w  projekcie który realizuje – „DOBRY CZAS NA BIZNES”.
Od 6 lutego  do  10 marca 2017 roku potrwa II nabór do projektu Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny. W ramach projektu bezrobotny powyżej 30 roku życia może otrzymać  szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację do 24 500 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow.  Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego w Miechowie przy ul.  Piłsudskiego 10b (wejście od ulicy Poprzecznej), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 785 056 875; 12 617 99 86.
W projekcie mogą brać udział emeryci/renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami.

 

Skip to content