2018-03-16


Informacja dotycząca „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017”

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zakończył przyjmowanie skierowań  uprawniających do otrzymania pomocy żywnościowej. Wydano 293 skierowania dla 500 osób z terenu Gminy Słaboszów, które zostały zakwalifikowane do Programu.

  W najbliższym czasie zostaną podane do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące terminów wydawania artykułów żywnościowych.

Skip to content