2022-01-17


wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego.

Urząd Statystyczny w Krakowie.pdf

Skip to content