2021-06-02


{nomultithumb}

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż żywność pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020, będzie wydawana w dniach 10.06.2021r  i  11.06.2021r. 

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski i spełniły kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej otrzymają pomoc w postaci paczek żywnościowych.

 

W dniu 10.06.2021r (czwartek) żywność będzie wydawana

od godziny 10.00 w poszczególnych miejscowościach w  następującej kolejności:

 

 1. Słupów – okolice Sklepu.
 2. Kalina Wielka – plac Remizy / sklep Żuczek.
 3. Wymysłów – dawny budynek szkoły.
 4. Buszków – plac Remizy.
 5. Janowice – okolice Sklepu.
 6. Śladów – plac Remizy.
 7. Nieszków – plac Remizy.
 8. Jazdowice – u Sołtysa wsi, Jazdowice 4.
 9. Raszówek – u Sołtysa wsi,  Raszówek 22.
 10. Słaboszów – plac Remizy. Żywność wydawana od godziny 13.00.

  

 

W dniu 11.06.2021r (piątek) żywność będzie wydawana

od godziny 9.00 w poszczególnych miejscowościach w  następującej kolejności:

 1. Kropidło – dawny budynek szkoły.
 2. Ilkowice – plac Remizy.
 3. Rzemiędzice – okolice Dworku.
 4. Święcice – plac Remizy.
 5. Dziaduszyce – plac Remizy.
 6. Maciejów – plac Remizy.
 7. Rędziny Zbigalskie – u Sołtysa wsi, Rędziny Zbigalskie 8.
 8. Rędziny Borek – plac przy świetlicy wsi.
 9. Zagorzany – u Sołtysa wsi, Zagorzany 1.

 

Nie przewiduje się wydawania żywności w późniejszym terminie.

 

Odbiór żywności możliwy również będzie przez upoważnione osoby. Osoby, które dotychczas nie upoważniły nikogo do odbioru paczki żywnościowej a chciałyby to uczynić, proszone są o odbiór druku upoważnienia w GOPS w Słaboszowie lub u Sołtysów poszczególnych wsi.

Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie akcesoria tj. reklamówki, worki, kartonowe pudełka, bądź skrzynki w celu spakowania artykułów żywnościowych.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (41) 38-47-113 oraz (41) 38-10-055 u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie oraz Radnych Gminy i Sołtysów wsi, którzy są zaangażowani  w przygotowanie paczek żywnościowych.

Informacje dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słaboszowie: www.slaboszow.pl w zakładce aktualności oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie : www.bip.malopolska.pl/ w zakładce informacje.                                                                                   

                                                                                                             

 

                                                                                                                   Kierownik

                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                                        Społecznej w Słaboszowie

                                                                                                             mgr Ilona Zegadło

 

 

Skip to content