2021-08-17


{nomultithumb}

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż w dniach 27.08.2021r  od godziny 12.00 i  30.08.2021r. od godziny 8.00  w Remizie Strażackiej w Słaboszowie będą wydawane pozostałe produkty żywnościowe  pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020,  celem uzupełnienia paczek żywnościowych wydawanych  w miesiącu czerwcu 2021r. dla osób, które zostały zakwalifikowane w ramach Podprogramu 2020 i otrzymały paczki w miesiącu czerwcu 2021r.

Informujemy, że nie będzie dowozu do poszczególnych miejscowości. Aby odebrać produkty żywnościowe należy zgłosić się do Remizy Strażackiej w Słaboszowie.

W dniu 27.08.2021r ( piątek ) żywność będzie wydawana od godziny 12.00 w Remizie Strażackiej w Słaboszowie  dla następujących miejscowości:

 1. Wymysłów.
 2. Buszków.
 3. Janowice.
 4. Śladów.
 5. Nieszków.
 6. Jazdowice.
 7. Raszówek.
 8. Słaboszów

 

W dniu 30.08.2021r ( poniedziałek ) żywność będzie wydawana od godziny 8.00 w Remizie Strażackiej w Słaboszowie  dla następujących miejscowości:

 1. Słupów.
 2. Kalina Wielka.
 3. Kropidło.
 4. Ilkowice.
 5. Rzemiędzice.
 6. Święcice.
 7. Dziaduszyce.
 8. Maciejów.
 9. Rędziny Zbigalskie.
 10. Rędziny Borek.
 11. Zagorzany.

 

Nie przewiduje się wydawania żywności w późniejszym terminie.

Odbiór żywności możliwy również będzie przez upoważnione osoby. Osoby, które dotychczas nie upoważniły nikogo do odbioru paczki żywnościowej a chciałyby to uczynić, proszone są o odbiór druku upoważnienia w GOPS w Słaboszowie lub u Sołtysów poszczególnych wsi.

Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie akcesoria tj. reklamówki, worki, kartonowe pudełka, bądź skrzynki w celu spakowania artykułów żywnościowych.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów (41) 38-38-47-113, lub (41) 38-10-055 u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie oraz Radnych Gminy i Sołtysów wsi, którzy są zaangażowani  w przygotowanie paczek żywnościowych.

Informacje dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słaboszowie: www.slaboszow.pl w zakładce aktualności oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie : www.bip.malopolska.pl/ w zakładce informacje.

Skip to content