Informacja dot.możliwości podjęcia współpracy w zakresie wykorzystania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej