2016-06-22


Urząd Gminy w Słaboszowie przypomina, że obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania odpadów do rzek, stawów i rowów melioracyjnych.

Niedopuszczalne jest wyrzucanie martwych zwierząt, odpadów komunalnych i rolniczych do cieków i zbiorników wodnych.

Wyrzucanie śmieci i padliny w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest wykroczeniem, którego sprawca może zostać ukarany mandatem karnym.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Skip to content