2022-01-24


W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  od dnia 24.01.2022 roku proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Słaboszowie.

Jednocześnie zachęcam do załatwiania wszelkich spraw urzędowych drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP).

Obsługa interesantów:

  1. Zaleca się przed wizytą w Urzędzie Gminy,  telefoniczne ustalenie godziny przyjęcia z właściwą ze względu na przedmiot sprawy komórką organizacyjną.
  2. Wszystkie osoby wchodzące do Urzędu zobowiązuje się do stosowania środka odkażającego (dezynfekującego) – dostępny w przedsionku.
  3. Interesant przebywający w budynku Urzędu i obsługujący go pracownik zobowiązani są do  zakrywania ust i nosa.
  4. Interesanci zobowiązani są na terenie Urzędu do  zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy  oraz unikania przebywania w grupach. 

Zaleca się dokonywanie płatności za pomocą bankowości elektronicznej (nr konta: KBS O/Kalina Wielka 05 8591 0007 0190 0778 6578 0001). 

SPIS TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY SŁABOSZÓW.doc

Skip to content