INFORMACJA

Informuje się ,że w dniu 31 marca 2023 roku  sprawy z zakresu przyjmowania wniosków na dowody osobiste oraz wydawania dowodów osobistych dla obywateli  załatwiane będą do godziny 14:00 ze względu na wdrożenie nowej wersji oprogramowania przez Centralny Ośrodek Informatyki.

Przywrócenie usługi nastąpi w dniu

01 kwietnia 2023 r.

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                    /-/ mgr Marta Vozsnak