2020-12-10


W dniu 14 listopada 2019 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków trwał od 16 września 2019 r. do 14 listopada 2019 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 127 wniosków o przyznanie pomocy na całkowitą kwotę operacji 347 175 206,93 zł (łączna kwota wnioskowanej pomocy wynosi 169 228 340,00 zł). Przypominamy, iż na dzień dzisiejszy Województwo Małopolskie dysponuje środkami w wysokości 63 944 016,00 zł. Jednakże zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia dotyczącym podziału limitu środków PROW 2014-2020 nasze Województwo otrzyma dodatkowe środki w wysokości 29 995 413,00 zł, co łącznie daje kwotę 93 939 430,00 zł.

Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 264 198,00zł, na budowę 65 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słupów o długości około 1500m.

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Słaboszowie bądź kontakt telefoniczny z pracownikiem urzędu 41 384 79 12 lub 41 384 79 01.

Skip to content