2018-05-02


Gmina Słaboszów z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słaboszów na lata 2018-2030. W związku z powyższym w najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z  opracowaniem powyższego programu.

Skip to content