2016-12-19


Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż zgłoszona przez samorząd Województwa Małopolskiego kandydatura Uniwersytetu Jagiellońskiego na szansę otrzymać tytuł Europejskiego Znaku Dziedzictwa, który przyznawany jest przez Komisję Europejską. W ramach krajowego etapu selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017 na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło się głosowanie, które trwa do końca grudnia 2016 roku: http://konkursy.mkidn.gov.pl/ Spośród obiektów, które otrzymają największe poparcie głosujących, Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskaże dwóch kandydatów, którzy przedstawieni zostaną Komisji Europejskiej, jako laureaci wstępnej selekcji na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór zostanie dokonany przez ekspertów na poziomie unijnym.

Znak Dziedzictwa Europejskiego ma na celu wzmocnienie poczucia przynależności do Unii Europejskiej wśród obywateli Unii, zwłaszcza wśród młodzieży, w oparciu o wspólne wartości i elementy historii oraz dziedzictwa kulturowego Europy, a także uznanie różnorodności narodowej i regionalnej oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego. W związku z tym Znak ma służyć podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii Europejskiej, i nadaniu im odpowiedniej rangi.

Do tej pory z naszego kraju Znak otrzymały 4 obiekty, tj. zabytki związane z Unią Lubelską Polski i Litwy, tekst Konstytucji 3 maja, Stocznia Gdańska oraz w ubiegłym roku cmentarz wojenny w Łużnej z okresu I wojny światowej.

Zachęcam do głosowania na kandydaturę Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz do udostępniania informacji na ten temat.

Pozdrawiam

Radosław Kuś

Inspektor
Zespół ds. Dziedzictwa i Aktywności Kulturalnej
tel.: +48 12 63 03 139

Skip to content