2016-01-13


Do 15 lutego trwa nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” edycja 2016, w ramach którego młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2.000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji. 

Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

  • Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,
  • Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,
  • Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,
  • Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach.
W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:
• projekty społeczne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).
• dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację m.in. na (adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.)
O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 roku i 2015 roku nie przekracza 25 tys. zł),
• grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
• grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków życia grupy).
Kwota mikrodotacji o która można się ubiegać: od 2.000 zł do 5.000 zł.
Nabór wniosków potrwa do 15 lutego do godz. 16.00. Projekty można składać przez 
generator wniosków.
Dokumenty konkursowe (m.in. regulamin, wzory wniosków) dostępne są na stronie www.malopolskalokalnie.pl (zakładka „do pobrania”). Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i korzystania z indywidualnego doradztwa ze specjalistami w subregionach. Dane teleadresowe oraz terminy spotkań można znaleźć na stronie: www.forumoswiatowe.com.pl
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.malopolskalokalnie.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie!
FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Skip to content