|

Dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – 29.08.2022 r.

Informacja o odbywających się  (raz w miesiącu) w siedzibie Agendy Zamiejscowej UMWM w Miechowie dyżurach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Najbliższy odbędzie się w piątek 29 sierpnia  br., w godzinach 9:00-14:00.

Siedziba: Agenda Zamiejscowa UMWM w Miechowie, ul. Warszawska 10.