2015-09-16


W minioną  niedzielę – 13 września 2015r. w Gminie Charsznica odbyły się XV Dożynki Powiatu Miechowskiego połączone z XXI  Charsznickimi Dniami Kapusty.

Podczas Powiatowego Święta Plonów Gminę Słaboszów  reprezentowały:
Wójt Gminy Słaboszów –  Pani Marta Vozsnak
oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich  z Kaliny Wielkiej
i z Nieszkowa.
Piękny okazały wieniec dożynkowy i przyśpiewki przygotowały Panie  z KGW w Kalinie Wielkiej , natomiast smaczne potrawy, które można było degustować przygotowały  Panie z KGW w Nieszkowie .
W załączeniu  zdjęcia dokumentujące omawiane wydarzenie.

Skip to content