2021-03-26


Od wielu lat stoimy po stronie osób poszkodowanych. Osób, które zostały poszkodowane przez los, a bardzo często nie wiedzą jakie prawa im przysługują. Na przykładzie naszych Klientów prowadzących gospodarstwa rolne widzimy bardzo rażący proceder przejawiający się zaniżonych wypłatach świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń budynków powstałych na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, ekspolzji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. Pragniemy poinformować jak największą liczbę osób, których dotknęło nieszczęście, że w przeważającej liczbie przypadków ich roszczenie nie zostało w pełni wyczerpane, a tym samym mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Pozwoli im to otrzymać pieniądze, które mogą przeznaczyć na odbudowę gospodarstwa lub zwrócić koszty, które zostały wyłożone z własnej kieszeni. Wiemy, że takie środki mogą być kluczowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie gospodarstwa.

Kancelaria NiK

Monika Golder –  m.golder@kancelarianik.pl tel. 730 920 044, www.kancelarianik.pl

   

Skip to content