|

Dofinansowanie na remont dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów

Gmina Słaboszów pozyskała dofinasowanie ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. W ramach tego zadania do końca roku 2022 wykonany zostanie:

Remont drogi gminnej ,,Zagorzany – Kamieniec dz. ewid. 429 o dł. 0,561 km” nr 140499 K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 – 0+500:

Remont drogi gminnej ,,Grzymałów Przez Wieś” nr 140464 K w miejscowości Grzymałów  w km 0+000 – 1+800

Remont drogi gminnej ,,Święcice – Korczonek” nr 140495 K w miejscowości Święcice w km 0 + 000 – 1+000:

Remont drogi gminnej ,,Jazdowice Przez Wieś” nr 140471 K w miejscowości Jazdowice w km 0+000 – 1+000

Remont drogi gminnej ,,Śladów – Zarzecze” nr 140493 K w miejscowości Śladów w km 0+000 – 0+700

Wartość zadania: 2 636 632,19 PLN