2020-06-04


Dla rolników młodszych i starszych, z większymi i mniejszymi gospodarstwami, na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi, na nawadnianie i zalesianie, dla tych co indywidualnie i tych co wolą grupą – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy. 

Mała i duża modernizacja

Do programów najpopularniejszych wśród małopolskich rolników należy modernizacja gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacja małych gospodarstw. Do 30 czerwca można ubiegać się o pomoc na zakup maszyn rolniczych, inwestycje poprawiające efektywność produkcji czy zabezpieczające przed suszą. Małe gospodarstwo może liczyć na premie w wysokości 60 tyś. zł, duże nawet na pół miliona. Te, które zdecydują się zainwestować w nawodnieni, otrzymają maksymalnie sto tyś. zł. Z wnioskiem muszą zdążyć do 20 lipca. 

A może zalesić?

W ramach poddziałania wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, rolnik może ubiegać się o pomoc w formie 3 premii: wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. Pieniądze na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek. Może wynieść nawet 13 tyś. zł do hektara.

150 tyś. dla młodych 

Od 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premii dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tyś. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tyś. 

Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie tym rodzajem wsparcia.

Wsparcie mogą otrzymać osoby m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełniają je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tyś. euro do 150 tyś. euro;
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstw.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje na środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

  • 120 tyś.zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
  • 30 tyś.zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

     

Skip to content