2016-02-22


W dniu 18 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Słaboszów odbyła się debata

w sprawie utworzenia mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Debata została zorganizowana przez Kierownika Posterunku Policji w Racławicach przy współpracy Wójta Gminy Słaboszów. W debacie udział wzięli:

  1. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów,
  2. Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie,
  3. Pan Piotr Michta – Kierownik Posterunku Policji w Racławicach,
  4. Pan Grzegorz Gąsiorek – Dzielnicowy Gminy Słaboszów,

oraz Radni i Sołtysi gminy Słaboszów.

Zagadnienia poruszone w czasie debaty to:

– nadmierna szybkość jazdy kierowców – szczególnie młodocianych w terenie zabudowanym,

– kwestia zwracania uwagi mieszkańców na przejeżdżające pojazdy, które pozbywają się

   zwierząt domowych oraz zaśmiecają pobocza,

– zwrócenie uwagi na właściwe utrzymanie zwierząt w gospodarstwach domowych,

– problem zatrzymywania się przejeżdżających busów na przystankach szczególnie przy

Ośrodku Zdrowia w Kalinie Wielkiej,

– zagrożenia jakie mogą się pojawić w związku z nadchodzącą falą uchodźców do Europy

oraz organizacją Światowych Dni Młodzieży.

Wyżej wymienione zagadnienia poruszone podczas debaty pozwolą opracować mapę zagrożeń występujących na terenie gminy.

 
       

 

Skip to content