2016-06-15


Wszystkich pracujących mieszkańców Małopolski, którzy ukończyli 25 lat i mają wykształcenie maksymalnie średnie, lub są powyżej 50. roku życia – niezależnie od posiadanego  wykształcenia, zapraszamy na Bilans Kariery.

Z Bilansem Kariery, oferowanym przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, dowiesz się, w krórym kierunku powinieneś się rozwijać. Bilans Kariery jest również pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe. Już dziś można zgłosić swój udział w projekcie Kierunek Kariera. Na stronie https://www.pociagdokariery.pl/kierunek-kariera-1/35,pracujesz-skorzystaj-z-naszej-oferty,  znajdziesz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i przynieś na spotkanie z doradcą zawodowym.   Jeśli ukończyłeś 25 lat i masz maksymalnie wykształcenie maturalne lub jesteś powyżej 50. roku życia, uczysz się, pracujesz lub mieszkasz w Małopolsce, jesteś osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną (w tym przypadku prosimy o wypełnienie dodatkowo formularza dotyczącego pomocy de minimis) to najprawdopodobniej spełniasz wymogi formalne w projekcie i po wypełnieniu zgłoszenia będziesz mógł rozpocząć Twój Bilans Kariery. Wszystkie osoby, spełniające wyżej wymienione kryteria, zainteresowane wykonaniem Bilansu Kariery podczas spotkania z doradcą zawodowym oraz udziałem w projekcie i skorzystaniem z szkoleń językowych i/lub komputerowych zapraszamy do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków. Zadzwoń i umów się na spotknie z doradcą tel. 12 4240738, e-mail: iplichta@wup-krakow.pl. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat projektu zadzwoń tel. 12 61 84 455, email: kariera@krakow.pl

 

Skip to content