2020-09-30


Gleba jest głównym elementem środowiska przyrodniczego, tworzy naturalne siedlisko roślin, zwierząt i człowieka. Wieloletnie badania Stacji wskazują na chemiczną degradację gleb.W latach 2016-2019 stwierdzono 59% gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym. Zakwaszenie gleb ogranicza produkcję roślinną i zagraża środowisku. Na podstawie naszego rozeznania w terenie stwierdzamy potrzebę ciągłego wykonywania badań.

W 2019 roku został wdrożony „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Oprócz badania odczynu gleby, Stacja oferuje możliwość analizy gleby na zawartość makro u mikroelementów oraz szereg innych badań i tematów do współpracy.   

Wysoką jakość naszych usług potwierdza certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 759 na wykonanie analizy. W celu utrzymania kontaktu naszej jednostki z władzami terenowymi i bezpośrednio z rolnikami oferujemy pomoc i wsparcie naszych specjalistów terenowych. Dane dotyczące kontaktu i rejonu działania każdego pracownika terenowego znajdują się na stronie internetowej www.schr.krakow.pl

 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie

Propozycja badań na rok 2021

 

  1. Ocena stanu gleby (odczyn pH), zawartość przyswajalnych makroelementów z uwzględnieniem wpływu stosowanego nawożenia na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  2. Oznaczanie zawartości mikroelementów w glebie (bor, cynk, miedź, mangan, żelazo)
  3. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w glebie (kadm, ołów, chrom, nikiel, cynk, rtęć, itp.)
  4. Oznaczanie zawartości azotanów w roślinach
  5. Oznaczanie zawartości makro i mikroelementów w roślinach
  6. Oznaczanie metali ciężkich w płodach rolnych
  7. Badania gleb i podłoży ogrodniczych (odczyn, makro i mikroelementy, zasolenie)

Aktualne ceny realizowanych badań są zamieszczone na stronie www.schr.gov.pl, natomiast informacje dotyczące realizacji i zakresu wykonywanych badań można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie pod numerami telefonów: 12 637 53 33, 12 637 55 17, e-mail: krakow@schr.gov.pl lub oschr@schr.krakow.pl

 

Skip to content