2017-10-25


60-lecie OSP Kalina Wielka

9 lipca 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawiona w miejscowym kościele, po której druhowie strażacy z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy oraz goście w asyście Orkiestry Dętej Hejnał z Chodowa przemaszerowali na stadion przy remizie.

Uczestników uroczystości powitał prezes Jubilatki – druh Wojciech Gaik. Wśród gości znaleźli się m.in.: prezes powiatowy Związku OSP RP i radny wojewódzki Adam Domagała, starosta Marian Gamrat, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Kosiński, radni gminni na czele z przewodniczącym Apoloniuszem Dulewskim, sekretarz gminy Paweł Osikowski oraz skarbnik gminy Słaboszów Iwona Reisner. Uroczystością dowodził druh Mirosław Gręda. Swą obecnością jubileusz uświetnili koledzy druhowie z jednostek powiatu miechowskiego z: Charsznicy, Tczycy, Podlesic, Przybysławic, Uliny Wielkiej, Książa Wielkiego, Miechowa, Falniowa, Bukowskiej Woli, Racławic i z gminy Słaboszów z – Nieszkowa, Słupowa, Słaboszowa, Kropidła, Święcic, Ilkowic, Janowic, Śladowa.

Podczas obchodów 60-lecia dokonano następujących odznaczeń i wyróżnień: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała uhonorował jednostkę z Kaliny Wielkiej medalem „ POLONIA MINOR” oraz wręczył okolicznościowy grawer.

Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

ZŁOTY
Tadeusz Strzeszkowski, Wojciech Gaik, Dariusz Reroń (OSP Kalina Wielka), Marian Zdechlik (OSP Janowice), Przemysław Szymczyk (OSP Nieszków);

SREBRNY
Piotr Pieronek, Zbigniew Lis (OSP Kalina Wielka), Gabriel Janus (OSP Nieszków), Marcin Nocoń (OSP Święcice), Radosław Ścipiór (OSP Słupów);

BRĄZOWY
Paweł Podyma, Mariusz Zegan, Damian Wolnicki (OSP Kalina Wielka), Mariusz Horyń (OSP Janowice), Grzegorz Mucha (OSP Święcice), Łukasz Ragan (OSP Słupów), Piotr Zegan (OSP Śladów), Adrian Trafiałek (OSP Ilkowice), Adrian Kwiecień (OSP Słaboszów);

Odznaka „Wzorowy strażak”

Paulina Wolnicka, Marcin Wolnicki, Wojciech Jakubowski, Rafał Horyń, Kamil Gaik, Dariusz Doniec, Bartosz Gaik (wszyscy OSP Kalina Wielka);

Dyplomy uznania

Stanisław Chuma, Jacek Pieronek, Stanisław Kot, Jerzy Dela, Zbigniew Kita, Marcin Jędruch, Zygmunt Grabowski, Zdzisław Reroń, Jan Gaik, Stanisław Trybulec, Stanisław Szych, Krzysztof Florek, Lucjan Klimczyk (wszyscy OSP Kalina Wielka)

Dodatkowo prezes jednostki OSP Wojciech Gaik wręczył okolicznościowe honorowe statuetki.

Otrzymali je: Mieczysław Pieronek, Stanisław Chuma, Jacek Pieronek, Stanisław Kot, Jerzy Dela, Zbigniew Kita, Marian Jędruch, Zygmunt Grabowski, Zdzisław Reroń, Jan Gaik, Stanisław Trybulec, Stanisław Szych, Krzysztof Florek, Lucjan Klimczyk, Mirosław Gręda, Adam Domagała, Grzegorz Kosiński, Paweł Osikowski, Apoloniusz Dulewski, Iwona Reisner, Janusz Schab, Marek Dróżdż. Poza wymienionymi statuetki otrzymają nieobecni na uroczystości, w tym m.in. wójt Marta Vozsnak, Mirosław Dróżdż, wicepremier Jarosław Gowin, marszałek Jacek Krupa.

Po wbiciu pamiątkowych gwoździ w tablicę upamiętniającą jubileusz, nadszedł czas na gratulacje, podziękowania i życzenia. A końcowym zwieńczeniem uroczystości była plenerowa zabawa taneczna.

Skip to content