2021-09-29


W dniu 20 września uczniowie szkół podstawowych z Gminy Słaboszów w Dziaduszycach oraz w Janowicach opuścili szkolne ławy, by uporządkować nieco swe otoczenie w ramach 28. akcji Sprzątanie Świata, pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę!”

W porządkowanie lokalnych chodników, rowów i zakątków publicznych, aktywnie włączył się Wicestarosta Powiatu Miechowskiego – Paweł Osikowski, któremu towarzyszyli pracownicy Starostwa odpowiedzialni m.in. za ochronę środowiska – Joanna Struzik, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy oraz Marzena Wiejak, powiatowy EkoDoradca.

Poinstruowani przez EkoDoradcę o sposobie zbierania i segregacji odpadów oraz zachęceni do działania przez Zastępcę Wójta Agnieszkę Kućmierz, uczniowie wyruszyli w teren, nie zważając na panujące już jesienne warunki pogodowe. Okazało się, iż młodzież miała pełne ręce roboty, o czym świadczyły zebrane worki śmieci.

Akcję koordynowały – Anna Antolska i Joanna Kordyś, a włączyli się w nią dodatkowo: MPGO Kraków wraz z członkiem Zarządu firmy – Katarzyną Matusik-Lipiec, radni gminni na czele z przewodniczącym Jerzym Pilawskim, strażacy z PSP i OSP. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie udzielili kilku ważnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, a także zaprezentowali dzieciom sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Trudy akcji zrekompensowały uczniom panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzemiędzic, które przygotowały poczęstunek. Były ciasteczka, babeczki, wata cukrowa, kiełbaski z grilla oraz pizza. Akcję zwieńczyło nasadzenie drzewek przez zaproszonych gości, w ramach propagowania ochrony środowiska.

W sumie udało się zebrać 750 kg odpadów, z czego 240 kg stanowiło szkło, a resztę plastik.

Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy brali udział w tegorocznej akcji, a w szczególności sponsorom:

  • Centrum BHP i PPOŻ Gręda, firma ufundowała dla dzieci opaski odblaskowe oraz drzewka do nasadzenia
  • Firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która zapewniła odbiór zebranych odpadów.

Skip to content