Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

„Źródło mojej mocy to rodzina trzeźwa i bez przemocy”   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Słaboszowie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                    w Słaboszowie w dniach od 01.03.2019r. do 20.03.2019r. przeprowadził konkurs plastyczny pn. „Źródło mojej mocy to rodzina trzeźwa i bez przemocy”.  Konkurs adresowany był do uczniów…

Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie

Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0049/18. Protokol_wyboru_logopeda_Słaboszów.doc Protokol_wyboru_psycholog_Słaboszów_pop.pdf uzupełnienie protokołu psycholog.pdf

Informacja dotycząca zmiany adresu e-mail

Informacja dotycząca zmiany adresu e-mail

INFORMACJA  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się dotychczasowy adres e-mail Ośrodka na nowy, tj.:  gops@slaboszow.pl . Poprzedni adres poczty elektronicznej (gopsslaboszow@poczta.onet.pl) będzie aktywny do końca maja 2018r. Począwszy od dnia 15 maja 2018r. korespondencję mailową do tut. Ośrodka można wysyłać na nowy adres e-mail: gops@slaboszow.pl ….