Zaproszenie  przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej

{nomultithumb} Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20   Słaboszów dnia 05.05.2022 r.   OGŁOSZENIE   KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów   Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w…

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

{nomultithumb} Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20   ZARZĄDZENIE NR 14/ 2022 z dnia 05.05.2022r.   w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez…

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

ZARZĄDZENIE NR 14/ 2022z dnia 05.05.2022r. w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1….

OGŁOSZENIE o zapraszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu ,,Aktywny Słaboszów”

OGŁOSZENIE o zapraszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu ,,Aktywny Słaboszów”

Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18  {nomultithumb}   Słaboszów dnia 29.04.2022 r.   OGŁOSZENIE   KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów   Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku…

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez GOPS w Słaboszowie pod nazwą ,,Aktywny Słaboszów”

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez GOPS w Słaboszowie pod nazwą ,,Aktywny Słaboszów”

Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18  {nomultithumb}   ZARZĄDZENIE NR 12/ 2022 z dnia 29.04.2022r.   w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej…

Powołanie komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów”

Powołanie komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów”

{nomultithumb} Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18                                              ZARZĄDZENIE NR 49/2021 z dnia 15.12.2021r. w sprawie:  Powołania komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny…

BIAŁA WSTĄŻKA W GMINIE SŁABOSZÓW

BIAŁA WSTĄŻKA W GMINIE SŁABOSZÓW

……jako symbol ochrony praw kobiet.   Gmina Słaboszów po raz pierwszy włączyła się w kampanię pn. „Biała wstążka”. Jest to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet, zainicjowana  i organizowana przez mężczyzn, którzy również są adresatami tej kampanii. „Biała wstążka” przeprowadzona jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata,  w tym również  w Polsce.

OGŁOSZENIE o zapraszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu „Aktywny Słaboszów”

OGŁOSZENIE o zapraszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu „Aktywny Słaboszów”

{nomultithumb} Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18     Słaboszów dnia 03.12.2021 r.   OGŁOSZENIE   KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów   Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku…