Wzory dokumentów dotyczących USC

Wzory dokumentów dotyczących USC

Opłaty skarbowe.pdf Rejestracja urodzenia.pdf Rejestracja zgonu.pdf Transkrypcja aktu małżeństwa.pdf Transkrypcja aktu urodzenia.pdf Transkrypcja aktu zgonu.pdf Wniosek o akty.pdf Wniosek o odtworzenie sporzadzonego za granicą.pdf Wniosek o sprostowanie aktu.pdf Wniosek o uzupełnienie aktu.pdf Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia.pdf Wzór wniosku o wydanie zaświdczenia o stanie cywilnym.pdf Zaświadczenie o stanie cywilnym.pdf Zawarcie związku małżeńskiego.pdf Zgłoszenie urodzenia…