Zaproszenie – Fundusze Europejskie
|

Zaproszenie – Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”, które odbędzie się w dniu 8 maja 2024 r. w Agendzie Zamiejscowej UMWM w Miechowie, ul. Sobieskiego 4,  I piętro w godzinach 14:00 – 16:30. Na spotkanie zapraszamy osoby, które chcą pozyskać informacje na temat aktualnych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu. Spotkanie poprowadzą specjaliści Punktu Informacyjnego Funduszy…

„Budowa Placu Rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice oraz Kropidło  w Gminie  Słaboszów.”
|||

„Budowa Placu Rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice oraz Kropidło  w Gminie  Słaboszów.”

28 sierpniu 2023r. nastąpił odbiór zadania pn. „Budowa placu rekreacyjnego    w miejscowości Jazdowice w  Gminie Słaboszów” oraz zadnia pn. „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło w Gminie Słaboszów”. Obydwa zadania zostały wykonane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Całkowity koszt :  – pierwszego zadania wynosił 43 267, 65 zł – drugiego zadania wynosił 74 153, 87…

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

Projekt wspierający proces edukacji pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3 realizowany w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach w roku szkolnym 2022/2023

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

{nomultithumb}   Cyfrowa Gmina Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt obejmuje moduł: cyfryzację  biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, zapewnienie cyberbezpieczeństwa…

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

{nomultithumb} Realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Gmina Słaboszów otrzymała od Województwa Małopolskiego – Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki finansowe w kwocie 49999,68 zł