Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

Projekt wspierający proces edukacji pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3 realizowany w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach w roku szkolnym 2022/2023

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

{nomultithumb}   Cyfrowa Gmina Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt obejmuje moduł: cyfryzację  biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, zapewnienie cyberbezpieczeństwa…

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

{nomultithumb} Realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Gmina Słaboszów otrzymała od Województwa Małopolskiego – Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki finansowe w kwocie 49999,68 zł