Słaboszów na wojnie z kopciuchami

Słaboszów na wojnie z kopciuchami

Słaboszów i Kłaj na wojnie z kopciuchami FUNDUSZE EUROPEJSKIE 05 listopada 2020 245 nieekologicznych pieców zostanie wymienionych w gminach Kłaj i Słaboszów. Zostaną one zastąpione, spełniającymi najwyższe normy, kotłami na węgiel, gaz, biomasę czy paliwa stałe. Na realizację projektów przeznaczono blisko 3,5 mln zł z Funduszy Europejskich. Umowy na ten cel podpisali wicemarszałkowie Małopolski Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. Skorzystają…

Wymiana kotłów

Wymiana kotłów

Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie w kwocie 464 135,75 w ramach konkursu nr RPMO.04.04.03-IZ.00-12-039/19 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wymianie podlegać będzie 45 nieekologicznych kotłów (kopciuchów) ma…