JĘZYK   MIGOWY  W  URZĘDZIE

JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE

JĘZYK   MIGOWY  W  URZĘDZIE Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy w Słaboszowie jak również jednostkach organizacyjnych gminy można załatwiać sprawy przy pomocy języka migowego (SJM). Klienci  Urzędu deklarujący potrzebę skorzystania z pomocy pracownika urzędu posługującego się językiem migowym proszeni są o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@slaboszow.pl ,  pisemnie na adres:…