||

Informacja o przystąpieniu Gminy Słaboszów do zakupu paliwa stałego od dnia 01 stycznia 2023 r.

Gmina Słaboszów rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane i realizowane wnioski złożone w 2022 roku. Gmina Słaboszów oczekuje na ofertę z Polskiej Grupy Górniczej i wyznaczenie terminu odbioru węgla. 

Podobnie jak w roku 2022 – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy).

W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać:
Urząd Gminy w Słaboszowie
Słaboszów 57
w pokoju nr 2 na parterze.  

Do Pobrania :