||

Wymiana wodomierzy

Związek Międzygminny „Nidzica” informuje o bezpłatnej wymianie wodomierzy głównych (z upływem terminu legalizacji na koniec 2024 roku) w ramach projektu „Kompleksowa Cyfryzacja usług komunalnych zapobiegjąca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych”

na terenie Gminy Słaboszów od 10 lutego 2023 r., w miejscowościach

  • Janowice
  • Maciejów
  • Giebułtów
  • Śladów

Prosimy o udostępnienie pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest wodomierz. Wymianę wodomierzy będą przeprowadzać pracownicy firmy PUH Partner, posiadający imienne upoważnienie do dokonania wymiany na zlecenie ZM „Nidzica”. Pracownicy tej firmy będą poruszać się oznakowanym samochodem – „PUH Partner wymiana wodomierzy”. Monterzy będą kontaktować się bezpośrednio z odbiorcami u których będzie przeprowadzana wymiana wodomierza, w przypadku nieobecności będzie zostawiana informacja z prośbą o bezpośredni kontakt telefoniczny do montera w celu umówienia terminu wymiany.