|||||

Odbieranie Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Słaboszów.

W związku z nową umową na Odbiór Odpadów Komunalnych od mieszkańców Gminy Słaboszów, uprzejmie informuję, że odbiór pampersów od stycznia 2023 następuję w czarnych workach na odpady zmieszane (60 L lub 120 L, które mieszkaniec zobligowany jest do samodzielnego zapewnienia) lub w kontenerach plastikowych 120 L lub 240 L, w który każda nieruchomość posiadająca deklaracje na odbiór odpadów zaopatrzono przez firmę odbierającą odpady. MPGO, firma świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Słaboszów zrezygnowała z odbioru worków koloru pomarańczowego.