Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
|

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W związku z faktem, iż Gmina Słaboszów pozyskała w 2022 roku środki z budżetu województwa małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, poniżej został umieszczony link do mapy prezentującej wykonanie zadania.Link do mapy przedstawiającej wykonane inwestycje: https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

Szkolenie KOWR z funkcjonowania biogazowni
|

Szkolenie KOWR z funkcjonowania biogazowni

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego informuje o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce. Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i…

INTERNET.GOV.PL
|

INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; • zgłosić potrzebę dostępu do internetu; • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; • dowiedzieć się o…

Fundusze europejskie na „zielone” projekty
|

Fundusze europejskie na „zielone” projekty

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO -Fundusze dla Klimatu. Fundusze dla Klimatu –…

Warsztaty dla Rolników i Przedsiębiorców Rolnych
|

Warsztaty dla Rolników i Przedsiębiorców Rolnych

Warsztaty organizowane są stacjonarnie w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (MODR) w Karniowicach w dniu: 27 września 2023 r. środa 9:00-15:00             W zeszłym roku mieliście Państwo jako samorządy możliwość poznania spółdzielni energetycznych. W tym roku z tą wiedzą chcemy podzielić się z rolnikami z Państwa gminy. Warsztaty są bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy…

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

24 września 2023 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych na 4 – letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do prac organizacyjnych w związku z ogłoszonymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborami do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku. Na stronie Małopolskiej…

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Rusza XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Na ambitnych i zdolnych maturzystów , pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku…