|

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słaboszów

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Słaboszów informuje, iż inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit) na terenie Gminy Słaboszów została przedłużona do lipca. Inwentaryzację prowadzi Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji. Właścicieli obiektów, w których występują…

|

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY – Święcice

Słaboszów, dnia 25.05.2023 r. Znak:ROŚI.6845.2.2023 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona we wsi Święcice oznaczona jako: 1.część działki nr.522/3 o powierzchni w tej części: -0,48 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości  288,00 zł -0,56 ha -”-336,00 zł…

|

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY – Buszków

Słaboszów dnia  25.05.2023 r. Znak:ROŚI.6840.8.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY WÓJT  GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana  położona w Buszkowie oznaczona jako działki nr.nr.497/3,497/4,497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha. Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KR1M/00040115/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg…

|

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) biuro Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej będzie nieczynne. Dyżurujący, którzy przyjmują zgłoszenia o awariach sieci pełnią dyżur codziennie przez całą dobę pod nr tel.  41-3522-041 lub 41-3521-801. Za utrudnienia przepraszamy.

|

Zawiadomienie o okazaniu w terenie projektu pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km 42+000 poprzez przebudowę jazu w msc. Nieszków, gm. Słaboszów, woj. małopolskie”

Pan Paweł Dorada działając jako pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków informuje, że w dniu 08.05.2023 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Słaboszowie – sala posiedzeń odbędzie się okazanie projektu pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km…

|

Bezpłatna pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, w związku z trwającą aktualne kampanią wypełniania wniosków o płatność bezpośrednią, uprzejmie informuje, iż MODR świadczy bezpłatną pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków przez doradców MODR. Kontakt do biur PZDR oraz aktualne harmonogramy dyżurów doradców w urzędach gmin dostępne są na stronie internetowej www.modr.pl Link do harmonogramu dyżurów…

|

Szkolenie pn. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”

Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na szkolenie pn. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”. Głównym celem szkolenia jest wsparcie rolników we wdrażaniu zapisów „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. program azotanowy) i przygotowaniu planów nawozowych, ale również: popularyzowanie dobrych praktyk nawozowych, ograniczenie zużycia…