100 lecie urodzin Pani Janiny Wójcik ze Słupowa!

100 lecie urodzin Pani Janiny Wójcik ze Słupowa!

W dniu  16 lica 2024 roku  obchodziła swoje  setne urodziny Pani Janina Wójcik z miejscowości Słupów. Pani Janina wychowała dwójkę dzieci  , doczekała  3 wnuków , 4 prawnuków  i 3 praprawnuków.  Pracowała w gospodarstwie rolnym. Obecnie Jubilatka mieszka  wraz ze swoją córką Marianną, które otoczone są pomocą i życzliwością bliskich oraz sąsiadów. Setne urodziny to…

„Dzień dumy z munduru” – dumni z bycia Małopolskim Terytorialsem

„Dzień dumy z munduru” – dumni z bycia Małopolskim Terytorialsem

 Już w najbliższy piątek 10 maja zobaczycie Państwo ilu Małopolskich Terytorialsów jest wokół nas. Przez jeden dzień będą oni mogli w umundurowaniu wykonywać swoje obowiązki w pracy cywilnej w szkole lub na uczelni. 10 maja 2024 r. Wojska Obrony Terytorialnej będą obchodzić swoje „mundurowe święto”. Ustanowione za zgodą Ministra Obrony Narodowej, przez Dowódcę Wojsk Obrony…

Deklaracja dostępności serwisu 2024

Deklaracja dostępności serwisu 2024

Urząd Gminy w Słaboszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej slaboszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego slaboszow.pl Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.03.2024. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron…