Trenuj jak żołnierz

Minister Obrony Narodowej ogłosił uruchomienie nowego projektu pn. „Trenuj jak żołnierz” będącego rozwinięciem popularnego szkolenia pn. „Trenuj z wojskiem”. Celem projektu jest przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. Propozycja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat oraz posiadają obywatelstwo polskie. Projekt „Trenuj jak żołnierz” opiera się na dwuetapowej formule szkolenia: Podczas całego…

INFORMACJA

Informuje się ,że w dniu 31 marca 2023 roku  sprawy z zakresu przyjmowania wniosków na dowody osobiste oraz wydawania dowodów osobistych dla obywateli  załatwiane będą do godziny 14:00 ze względu na wdrożenie nowej wersji oprogramowania przez Centralny Ośrodek Informatyki. Przywrócenie usługi nastąpi w dniu 01 kwietnia 2023 r.                                                                                                           WÓJT GMINY                                                                                                    …

Deklaracja dostępności serwisu 2023

Urząd Gminy w Słaboszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej slaboszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego slaboszow.pl Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.03.2023. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron…

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują w 16 lokalizacjach na terenie całego kraju WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny. W Małopolsce Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się w Limanowej – w…

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ 2023

Lp. Data rejestracji umowy Znak sprawy, oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy ( brutto) Aneks do umowy, Nr i data zawarcia Uwagi 1. 02.01.2023r. OSO.2150.1.2023 02.01. 2023 Katarzyna Ragan Zam. Słaboszów 38, 32-218 Słaboszów Archiwizacja dokumentów Rolnictwa, Ochrony…

Dotacja celowa z budżetu państwa program – posiłek w szkole i w domu

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania…

BIAŁA WSTĄŻKA W GMINIE SŁABOSZÓW

                                                                       ……jako symbol ochrony praw kobiet. Gmina Słaboszów po raz drugi włączyła się w kampanię pn. „Biała wstążka”. Jest to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet, zainicjowana  i organizowana przez mężczyzn, którzy również są adresatami tej kampanii. „Biała wstążka” przeprowadzona jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata, w tym również  w Polsce. Idea…