Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km

Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km

Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km Przebudowa drogi wewnętrznej – BIP Przebudowa drogi wewnętrznej – eZamawiający

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

Projekt wspierający proces edukacji pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3 realizowany w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach w roku szkolnym 2022/2023