| |

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „.

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Słaboszów  (pokój numer 2) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach…

| |

Spotkanie z Doradcą Energetycznym

W dniu 3 lutego 2023 r w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie odbyło się spotkanie z Panem Mariuszem Sałęgą doradcą energetycznym z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości pozyskania dotacji na finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych między innymi z programów :…

|

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20 Słaboszów dnia 13.02.2023 r. OGŁOSZENIE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym…

|

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20 ZARZĄDZENIE NR 8/ 2023 z dnia 13.02.2023r. w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej…

|

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy do skorzystania z możliwości indywidualnych konsultacji w zakresie: 1. Finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne). Programy:  – „Czyste Powietrze”, – „Mój Prąd” – „Moje Ciepło” – „JAWOR 2”  – „Energia dla Wsi” 2. Informacje nt. warunków korzystania z ulgi podatkowej przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych…

| |

Proces dystrybucji węgla dla Mieszkańców Gminy Słaboszów –

Gmina Słaboszów kontynuuje zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Mieszkańcy, którzy zostali objęci preferencyjnym zakupem węgla ( złożyli odpowiednie wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd) są informowani przez pracowników Urzędu Gminy o konieczności dokonania wpłaty na konto Gminy: NUMER KONTA do wpłat za zakup węgla: 27 8591 0007 0190 0778 6578 0090…

| |

Informacja o przystąpieniu Gminy Słaboszów do zakupu paliwa stałego od dnia 01 stycznia 2023 r.

Gmina Słaboszów rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane i realizowane wnioski złożone w 2022 roku. Gmina Słaboszów oczekuje na ofertę z Polskiej Grupy Górniczej i wyznaczenie terminu odbioru węgla.  Podobnie jak w…

|

Program „Czyste Powietrze” zmiany od 03.01.2023 r.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 roku Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach: Poziom…

AOON 2023

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” Wójt Gminy Słaboszów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają Osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta Osobistego w 2023 roku do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słaboszowie do dnia 8 listopada 2022 roku. Program „Asystent osobisty…