Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
piątek 22 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Znak:ROŚI.6840.8.2015

Słaboszów dnia 14.12.2015 r.

 

Znak:ROŚI.6840.8.2015

 

INFORMACJA

 o wyniku przeprowadzonego przetargu

 Wójt Gminy Słaboszów

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 11 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Buszków stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 497/3,497/4,497/5 o powierzchni łącznej 5,77 ha , objęte Księgą Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych .

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.6840.8.2015

ROŚI.6840.8.2015

Słaboszów dnia 09.11.2015 r.

Znak:ROŚI.6840.8.2015

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów położonej w miejscowości Buszków .

Czytaj więcej: ROŚI.6840.8.2015

ROŚI.271.3.2015

Słaboszów, dnia 04 listopada 2015 roku

ROŚI.271.3.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1.Na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: ”Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słaboszów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Czytaj więcej: ROŚI.271.3.2015