Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek 28 wrzesień 2021

Rządowy program „Posiłek w szkole i w do…

{nomultithumb}   Gmina Słaboszów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w dom...

Woda Pitna

Informujemy, że w miejscowość Słupów i Jazdowice gdzie została stwierdzona obecność Entorokoków (paciorkowców kałowych) w wodzie z ujęcia wody Płużki ustawione są beczkowozy z wodą pitną. W Słupowie b...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Słaboszów, dnia 2016-10-12

Znak: ROŚI.271.3.2016  

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm./  Gmina Słaboszów zawiadamia, że w wyniku odbytego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i przebudowa /modernizacja infrastruktury sportowej/ boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie”

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dachu na budynku szkolnym z przebudową instalacji odgromowej

Ogłoszenie nr 318183 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.

Słaboszów: Przebudowa dachu na budynku szkolnym z przebudową instalacji odgromowej na działce o nr ewid. 561/22 w m. Dziaduszyce, gm. Słaboszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

Czytaj więcej: Przebudowa dachu na budynku szkolnym z przebudową instalacji odgromowej

Ogłoszenie o przetargu na zakup drewna

                                                                                                     Słaboszów  26.09.2016 r.

Znak:ROŚI.6131.110.2016                  

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

 Wójt Gminy Słaboszów

                                            ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 121/19 w miejscowości Kalina Wielka.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik drzewa.doc)Załącznik drzewa.doc[ ]27 kB

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu na zakup drewna

Remont i przebudowa /modernizacja infrastruktury sportowej/

Ogłoszenie nr 311379 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.

Słaboszów: Remont i przebudowa /modernizacja infrastruktury sportowej/ boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie

Czytaj więcej: Remont i przebudowa /modernizacja infrastruktury sportowej/