Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Znak:ROŚI.6840.4.2018

Słaboszów dnia 28.08.2019 r. r.


Znak:ROŚI.6840.4.2018


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZYNYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW
o g ł a s z a
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną
gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Słaboszów.

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.6840.4.2018

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
pn. „Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2019/2020”.

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19

Znak: ROŚI.271.3.2019        

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.3.2019

Dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020

Gmina Słaboszów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pozyskała dofinansowanie w kwocie 71 264,00 zł. na realizację dwóch zadań pn:

- „ Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Śladów w gminie Słaboszów ”.

- „ Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Nieszków w gminie Słaboszów ”.

Termin wykonania zadania przewiduje się na 2020 rok.