Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
piątek 30 lipiec 2021

Informacja dot. treningu systemu wykrywa…

Dotyczy: treningu systemu wykrywania i alarmowania.   „ Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godź. 1700zostanie przeprowad...

Szkolenie e-learningowe pn. "Zarząd…

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn...

MYŚL SAMODZIELNIE I NIE BÓJ SIĘ SPISU! T…

Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i państwo chce znać twój majątek albo wykorzystać zebrane dane do celów podatkowych? Jeśli masz opor...

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnyc…

Urząd Gminy w Słaboszowie uprzejmie informuje, że do dnia 26 lipca 2021 roku został wydłużony termin składania wniosków o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód ...

Wykaz punktów zbierania odpadów rolniczy…

Wójt Gminy Słaboszów wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. f ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.  z 2021. poz. 888 ) informuje, co ...

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Słaboszów dnia 07.10.2019. r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04.10.2019 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słaboszów stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 271/1 powierzchni 0,0174 ha, objęta Księgą Wieczystą KW nr KR1M/000044469/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie. Zostało wpłacone w terminie jedno wadium.  Osoba która wpłaciła wadium była obecna na przetargu. Osób niedopuszczonych  do przetargu nie  było. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 4238 00 zł (słownie:cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100 ). Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przetargu jako nabywcę działki nr 271/1 ustalono Panią Wiolette R.  za cenę 4288,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt  złotych 00/100 ) plus 23 % podatek VAT.

 

WÓJT GMINY
/-/Marta  Vozsnak

Znak: ROŚI.271.5.2019

Słaboszów, 2019-09-04

Znak: ROŚI.271.5.2019         

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.5.2019

Znak: ROŚI.271.4.2019

Słaboszów, 2019-09-04

Znak: ROŚI.271.4.2019         

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.4.2019

Znak:ROŚI.6840.4.2018

Słaboszów dnia 28.08.2019 r. r.


Znak:ROŚI.6840.4.2018


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZYNYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW
o g ł a s z a
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną
gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Słaboszów.

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.6840.4.2018