Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Znak: ROŚI.271.6.2019

Słaboszów, 2019-11-06

Znak: ROŚI.271.6.2019         

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.6.2019

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Słaboszów dnia 07.10.2019. r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04.10.2019 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słaboszów stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 271/1 powierzchni 0,0174 ha, objęta Księgą Wieczystą KW nr KR1M/000044469/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie. Zostało wpłacone w terminie jedno wadium.  Osoba która wpłaciła wadium była obecna na przetargu. Osób niedopuszczonych  do przetargu nie  było. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 4238 00 zł (słownie:cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100 ). Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przetargu jako nabywcę działki nr 271/1 ustalono Panią Wiolette R.  za cenę 4288,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt  złotych 00/100 ) plus 23 % podatek VAT.

 

WÓJT GMINY
/-/Marta  Vozsnak

Znak: ROŚI.271.5.2019

Słaboszów, 2019-09-04

Znak: ROŚI.271.5.2019         

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.5.2019

Znak: ROŚI.271.4.2019

Słaboszów, 2019-09-04

Znak: ROŚI.271.4.2019         

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.4.2019