Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
niedziela 29 maj 2022

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu …

{nomultithumb} Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. N...

Wniosek o udostępnienie informacji publi…

dotyczący informacji na temat wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej.

Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie

  Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-...

Małopolska Niania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0" Szczegóły Projektu w załącznikach

Drzewo dla Klimatu - Szkoła Podstawowa …

W dniu 12 maja br. Powiatowy Doradca ds. klimatu i środowiska - Marzena Wiejak oraz Ekodoradca Małgorzata Wajda zorganizowały  akcję sadzenia  drzewek przy  Szkole Podstawowej im.  Św. Jana Pawła II  ...

Znak: ROŚI.271.6.2019

Słaboszów, 2019-11-06

Znak: ROŚI.271.6.2019         

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

Czytaj więcej: Znak: ROŚI.271.6.2019

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Słaboszów dnia 07.10.2019. r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04.10.2019 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słaboszów stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 271/1 powierzchni 0,0174 ha, objęta Księgą Wieczystą KW nr KR1M/000044469/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie. Zostało wpłacone w terminie jedno wadium.  Osoba która wpłaciła wadium była obecna na przetargu. Osób niedopuszczonych  do przetargu nie  było. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 4238 00 zł (słownie:cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100 ). Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przetargu jako nabywcę działki nr 271/1 ustalono Panią Wiolette R.  za cenę 4288,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt  złotych 00/100 ) plus 23 % podatek VAT.

 

WÓJT GMINY
/-/Marta  Vozsnak