Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 27 styczeń 2022

Nowa część programu „Czyste Powietrze…

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych ...

Informacja

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  od dnia 24.01.2022 roku proszę o zastosowanie się do...

Sprawozdanie z wykonania projektu „Odkr…

SPRAWOZDANIE z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę” w 2021 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego     Gmina Słaboszów realizując w 2021 roku projekt „Odkrywam Małopolskę” w ...

Powiadomienia SMS

MIESZKAŃCY GMINY SŁABOSZÓW   W związku z coraz częściej pojawiającymi się różnego rodzaju zagrożeniami oraz potrzebą przekazywania ważnych informacji i komunikatów dotyczących mieszkańców Gminy Sła...

INFORMACJA

INFORMACJA                    Wójt Gminy Słaboszów informuje, że w dalszym ciągu mamy jeszcze wolne miejsca w programie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt takiej oczyszczalni w zależn...

Sprawozdanie z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę”

Czytaj więcej: Sprawozdanie  z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę”

SPRAWOZDANIE

z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę” w 2021 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Gmina Słaboszów realizując w 2021 roku projekt „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, zorganizowała dwie wycieczki szkolne dla 105 uczniów prowadzonych 2 szkół podstawowych pn.:

Czytaj więcej: Sprawozdanie z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę”

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii

Szanowni Państwo,

   W związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz aktualizacją oferty, przesyłam do Państwa ogłoszenie związane z zainteresowaniem ze strony naszej firmy gruntami, które mogłyby zostać wykorzystane pod instalację fotowoltaiczną oraz magazyny energii. Z uwagi na nowe możliwości, jesteśmy zainteresowani zarówno niewielkimi gruntami o powierzchni od 0,5 ha zlokalizowanych w pobliżu GPZ (Główny Punkt Zasilania) w celu budowy wielkoskalowych magazynów energii oraz gruntami o powierzchni min. 1 ha w celu realizacji farm fotowoltaicznych (również na terenach objętych zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

Zgodnie ze zmianą art. 10 ust 2a Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, zmodyfikowany został limit mocy wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych (farmy fotowoltaiczne), które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia ich w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o mocy do 1000kW na gruntach rolnych V, VI, VIz i nieużytkach.

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy OZE czytamy, że Rada Ministrów wyraziła pełne zrozumienie dla potrzeby racjonalnego planowania i gospodarowania przestrzennego, a poczynione propozycje kierowane są troską o dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1000kW to instalacja zajmująca powierzchnię ok. 1,5 ha, jednak z uwagi na charakterystykę takich instalacji możliwe jest zlokalizowanie większej ilości takich instalacji z uwagi na ich niezależny charakter.

W ramach Państwa możliwości proszę o poinformowanie potencjalnie zainteresowane osoby naszą ofertą, udostępnienie ogłoszenia na tablicy ogłoszeniowej oraz stronie internetowej, a w razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu: 530 088 648

 

Pozdrawiam

Grzegorz Wróbel

Projektant PV

SUNHUNTER

ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków

+48 530 088 077

www.sunhunter.pl

 

Czytaj więcej: Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii

 

 

Zapytanie ofertowe na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słaboszów

 

               Słaboszów, dnia  10 grudzień 2021 roku

 ROŚI.6140.32.2021

 

  Wójt Gminy Słaboszów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słaboszów.

 

W ofercie należy podać wartość za usługę:

 

  1. Odławianie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska oraz zapewnienie zwierzętom opieki w schronisku, w tym opieki weterynaryjnej wraz ze sterylizacją lub kastracją zwierząt przewiezionych do schroniska – stawka  stała od sztuki odebranej z terenu Gminy Słaboszów,
  2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (wskazanie konkretnego lekarza weterynarii zapewniającego opiekę).

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słaboszów

Znak:ROŚI.7151.1.2021

Słaboszów dnia 06.12.2021 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2021

  

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu :

lokal użytkowy o powierzchni 25,00  m2 znajdujący się w budynku komunalnym nr 57  w

Słaboszowie usytuowanym na działce nr 299/3 .

Czytaj więcej: Znak:ROŚI.7151.1.2021