Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek 21 sierpień 2018

Wsparcie doradcze i finansowe dla przeds…

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie...

DNI SŁABOSZOWA „ Słaboszowska wieś miod…

W dniach 21-22 lipca br. odbyły się pierwsze w historii Dni Słaboszowa pn „ Słaboszowska wieś miodem i zielem pachnąca”. Pogoda okazała się w tym roku łaskawa, słońce utrzymywało się na niebie aż d...

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE UCZNIÓW

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE UCZNIÓW Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018  w dniu 22 czerwca 2018 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów: w Szkole Podstawowej w Dziadusz...

Informacja o wyniku przetargu w miejscow…

  Słaboszów dnia 20.07.2018 r.   Znak:ROŚI.6840.3.2017       INFORMACJA   o wyniku przeprowadzonego przetargu   Wójt Gminy Słaboszów   podaje do publicznej wiadomości że w dniu 19.07. 201...

Cloudy

22°C

Słaboszów

Cloudy

Humidity: 58%

Wind: 22.53 km/h

  • 21 Aug 2018

    Partly Cloudy 24°C 16°C

  • 22 Aug 2018

    Partly Cloudy 25°C 13°C

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości

Słaboszów dnia 10.05.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6845.2.2018

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Maciejów oznaczona jako część działki nr 305/2 o powierzchni w tej części: 0,25 ha za miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych 00/100).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta położona jest w terenach oznaczonych symbolem UP2-tereny usług publicznych.

Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczysta KW nr 44466 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych , która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Maciejów wyżej wymieniona nieruchomość stanowi grunty zakrzewione.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 10 lat na rzecz Pana Jarosława Żakowskiego z przeznaczeniem na wybudowanie i zagospodarowanie zbiornika retencyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Informacja

 z dnia 20 kwietnia 2018 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Słaboszów w 2018 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 20 marca 2018 r.

 

Dnia 20 kwietnia 2018 roku Komisja w składzie:

Osikowski Paweł – Przewodniczący Komisji

Reisner Iwona – Członek Komisji

Chuma Sylwia – Członek Komisji

dokonała oceny wniosku złożonego przez:

Klub Sportowy „NIDZICA” Słaboszów, dnia 16 kwietnia 2018 roku, wniosek nr 1,

wnioskowana kwota dotacji 12 000,00 zł

Na podstawie złożonego wniosku Komisja dokonała oceny i podjęła następującą decyzję:

wniosek spełnia wymogi formalne i merytoryczne niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania, tzn. by maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy Gminy Słaboszów środki finansowe proponujemy przeznaczyć w następujących kwotach:

1) Klub Sportowy „NIDZICA ”Słaboszów – 12 000,00 zł.

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Słaboszów dnia 18.04.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6840.3.2017

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że

została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana położona w obrębie

Słupów oznaczona jako działka nr 747/1 o powierzchni 0,0119 ha.

 

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę

Wieczystą KW nr KR1M/00062549/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako dr-drogi. Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 747/1 została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

Opis

Działka nr 747/1 leży w południowej części wsi Słupów , w bezpośrednim sąsiedztwie

znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi , działka bezpośrednio przylega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej , położona jest w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i energetyczną , kształt nieregularny zbliżony do litery L , teren działki płaski , niezabudowany zagospodarowany zielenią ozdobną .

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości

zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.121 z póź.zm.) posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 27 kwietnia 2018 r r.( nie później niż 11 czerwca 2018 r.) na

złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) netto.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

WOJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości

 

Słaboszów dnia 28.02.2018 r.

 

Znak:ROŚI.6845.1.2018

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona we wsi Święcice oznaczona jako:

1.część działki nr.522/1 o powierzchni w tej części:

-0,48 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 128,00 zł

-0,56 ha -”-135,00 zł

-1,59 ha -”-358,00 zł

-0,87 ha -”-216,00 zł

2.działki nr.nr.496/4,492/2(część) o łącznej powierzchni 0,3188 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 128,00 zł

3.działkę nr.496/5 o powierzchni 0,7856 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 162,00 zł

4.działkę nr.496/3 o powierzchni 0,3888 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 81,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działki te położone są w terenach rolniczych i w terenach zabudowy mieszkaniowej–jednorodzinnej i zagrodowej.

Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów , posiada założone Księgi Wieczyste KW 38451 i KW 40684 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych , które nie są obciążone prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Święcice wyżej wymieniona działki stanowią użytki rolne w klasie Rola II i Rola IIIa oraz gruntu zakrzaczone.

Wyżej wymienione działki zostały przeznaczone do dzierżawy na okres jednego roku pod uprawy rolne z pierwszeństwem dla dotychczasowych dzierżawców. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 

/-/WÓJT GMINY

Marta Vozsnak