Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 14 czerwiec 2021

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu …

 Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  10.06.2021 r.   OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników p...

Bezpłatna kolonia nad morzem - Jarosławi…

Oferta kolonii dla dzieci ubezpieczonych w KRUS (z wykorzystaniem bonu turystycznego).  

Kierunek kariera otwarty dla osób z wyżs…

  Pracujesz? Masz wykształcenie wyższe? Chcesz dowiedzieć się jakie kompetencje ogólne warto rozwijać? Nauczyć się języka obcego? Profesjonalnie zarządzać projektami? Zdobyć kompetencje cyfrowe l...

Informacja dot. wydawania żywności w gmi…

{nomultithumb}   INFORMACJA   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż żywność pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020, będzie wy...

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie ceny laptopów z oprogramowaniem i ich parametrów jakościowych (technicznych) w celu udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30000 euro na: „„Zakup laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej””.

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Słaboszów dnia 30.07.2020 r.

Znak:ROŚI.6840.2.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana dworkiem wraz z drzewostanem parku podworskiego położona w obrębie Święcice oznaczona jako działka nr 522/2 o powierzchni 3,0645 ha.

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną księgę wieczystą nr  KR1M/00038451/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow.2,9104 ha, Bi(inne tereny zabudowane) o pow.0,0642 ha, Rola IIIa o pow.0,0899 ha.

Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 522/2  położona jest w terenach oznaczonych jako  ZP2-tereny zieleni parkowej, urządzonej, park podworski w Święcicach, pozostała część jako R-tereny rolnicze.

Opis :  Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, teren działki pochyły z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, od strony wschodniej leżą zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz działki rolne, od strony północnej tereny rolne, od strony zachodniej tereny rolne oraz w dalszym otoczeniu tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony południowej działka przylega do drogi asfaltowej powiatowej relacji Słaboszów-Książ Wielki, która to jednocześnie stanowi bezpośredni dojazd. Teren w pobliżu uzbrojony jest w sieć wodociągową oraz energetyczną.

         W odległości około 140 metrów od drogi powiatowej w kierunku północnym, w centralnej części działki usytuowany jest budynek dawnego dworku, o wymiarach długość 38 m, szerokość 15 m, całkowita wysokość 9,8 m, powierzchnia zabudowy 490 m², powierzchnia użytkowa 842 m² w tym parter 477 m², poddasze 82 m², piwnice 283 m², kubatura 2992 m³. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, poddasze użytkowe i jest częściowo podpiwniczony.  .

         Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (/t.jedn.Dz.U. z  2020 r. poz.65 ze zm / posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 31 sierpnia 2020 r.( nie później niż 14 września 2020 r.)  na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

        Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 1 500 000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 )brutto.

        Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

WÓJT GMINY

/-/ Marta Vozsnak