Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

Rozmiar tekstu:

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SŁABOSZÓW DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROGRAMIE
„KARTA DUŻEJ RODZINY”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, który realizuje zadania wynikające z ustawy  z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, zaprasza działające na terenie Gminy Słaboszów firmy oraz pojedynczych przedsiębiorców do współpracy na rzecz rodzin wielodzietnych, korzystających z programu Karty Dużej Rodziny.


Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom posiadającym przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymają Kartę na czas trwania tego orzeczenia.
Z terenu Gminy Słaboszów z Karty Dużej Rodziny obecnie korzysta 61 rodzin wielodzietnych.   

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, zniżki te mogą dotyczyć każdego sektora działalności gospodarczych, dlatego też do współpracy w ramach programu Karty Dużej Rodziny mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora czy wielkości przedsiębiorstwa. Warunkiem udziału w programie jest zapewnienie przez daną instytucję czy przedsiębiorcę zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny w zakresie prowadzonej działalności. Zniżki mogą oferować instytucje państwowe, przedsiębiorcy prywatni, stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty.

W ramach współpracy w powyższym programie, podmiot gospodarczy może zyskać:
- szansę na wzrost rozpoznawalności, dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz możliwość posługiwania się wizerunkiem „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach promocyjnych i reklamowych firmy,
- możliwość uzyskania satysfakcji ze wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki prorodzinnej,
- zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym powiększenie przychodów swojej firmy.
 
Jednocześnie informuje się, że podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu mogą na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj. www.rodzina.gov.pl wypełnić formularz w postaci e-deklaracji, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Ministra lub właściwego Wojewodę. Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa.
Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z poszczególnym przedsiębiorcą szczegółowe warunki współpracy, a następnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z daną firmą umowę dotyczącą przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.
Dodatkowe informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w powyższej sprawie można uzyskać wchodząc w poniżej umieszczony załącznik.

Słaboszów, 2016-07-27.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
/-/ Wanda Zientara