Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek 28 wrzesień 2021

Rządowy program „Posiłek w szkole i w do…

{nomultithumb}   Gmina Słaboszów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w dom...

Woda Pitna

Informujemy, że w miejscowość Słupów i Jazdowice gdzie została stwierdzona obecność Entorokoków (paciorkowców kałowych) w wodzie z ujęcia wody Płużki ustawione są beczkowozy z wodą pitną. W Słupowie b...

GOPS

Informacja o projekcie: "Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie"

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20

 

 

Informujemy, iż Gmina Słaboszów otrzymała dofinansowanie w kwocie 594 100,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie i adresowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu, iż w każdym roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 22 osoby.

W roku 2021 planujemy rekrutację co najmniej 22 osób, w I kwartale 2022 roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 44 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 44 osób poprzez aktywizację społeczno – zawodową, w tym co najmniej 5 osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie realizowane na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb każdego uczestnika, celem poprawy jego funkcjonowania oraz zwiększenia kompetencji i umiejętności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr tel. 41 381 00 55.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁABOSZÓW – STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁABOSZÓW – STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów – stypendia szkolne.

W roku szkolnym 2021/2022 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne.

Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Czytaj więcej: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW...

Ogłoszenie

W załączeniu zamiesza się ofertę na usługę rozeznanie rynku dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu "Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie".

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Słaboszowie

Ilona Zegadło

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz_oferty.pdf)Formularz_oferty.pdf[ ]316 kB
Pobierz plik (Rozeznanie_specjalista_.pdf)Rozeznanie_specjalista_.pdf[ ]539 kB