Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 23 wrzesień 2019

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  INFORMACJA   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż żywność pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019,  będzie wydawana w dniach...

Opłata recyklingowa za torby na zakupy z…

   Szanowni Państwo,  W załączeniu przesyłam do Państwa list Pana Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego z prośbą o rozpowszechnienie załączonych informacji wśród przedsiębiorców...

Tydzień Przedsiębiorczości w placówkach …

rozpocznie się od 23 do 27 września 2019r.

Zaproszenie na V Małopolskie Dni Profila…

które odbędą się w sali kinowej Miechowskiego Centrum Kultury i Sportu w dniach 25, 26, 27 września 2019r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA VI SESJI RADY GMINY SŁABOSZÓW

W dniu 28 czerwca 2019 roku odbyła się VI Sesja Rady Gminy Słaboszów, która w dużej części poświęcona była omówieniu Raportu o stanie Gminy

za 2018 rok oraz debacie nad tym Raportem.

Debata nad Raportem zakończyła się jednogłośnym podjęciem uchwały przez Radę Gminy Słaboszów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy

za 2018 rok.

W dalszej część Sesji omówiony został temat dotyczący absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2018 rok oraz wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na temat tego sprawozdania, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słaboszów wystąpił z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słaboszów.

Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Rada Gminy Słaboszów po wysłuchaniu powyższego sprawozdania, wniosku oraz opinii, w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie udzieliła Pani Marcie Vozsnak Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Sesja przyjęła charakter uroczysty, ponieważ dalsza jej część poświęcona była wspomnieniu niedawno zmarłego Przewodniczącego Rady Gminy Panu Apoloniuszowi Dulewskiemu.

W Sesji udział wzięła Pani Anna Dulewska wraz z rodziną.

W związku z tym, że nie było okazji ani możliwości podziękować Panu Przewodniczącemu za jego wieloletnią i oddaną pracę na rzecz samorządu, podziękowania złożone zostały na ręce żony Pani Anny Dulewskiej, a uczyniła to w imieniu społeczności Gminy Słaboszów w sposób bardzo wzruszający

Pani Marta Vozsnak Wójt Gminy Słaboszów.

Poniżej cytujemy treść podziękowania:

 

„Za wieloletnią pracę na rzecz samorządu gminnego

w latach 1994 – 2019

składam

gorące podziękowania za przykładne wypełnianie swojej funkcji, która może być wzorem do naśladowania dla wielu młodych pokoleń.

Dziękuję za tworzenie dobrego klimatu współpracy, za poczucie wspólnoty, chęć nawiązywania dialogu i mądrości zgodnego osiągania celów.

Szczególne podziękowania składam za pokazanie tego, że praca na rzecz samorządu, może być pięknym powołaniem i służbą lokalnej społeczności.

Wyrażam podziw dla skuteczności w rozwiązywaniu problemów, ogromnej pracowitości, umiejętności tworzenia pozytywnych stosunków międzyludzkich

i talentu w rozwiązywaniu problemów logistycznych.”

 

W imieniu Pani Anny podziękowanie za obecność i wsparcie dla Rodziny

w czasie choroby i pogrzebu Pana Apoloniusza odczytała synowa.

Po zamknięciu obrad Sesji długo trwały rozmowy i wspomnienia poświęcone osobie Pana Apoloniusza Dulewskiego.

Czytaj więcej: INFORMACJA DOTYCZĄCA VI SESJI RADY GMINY SŁABOSZÓWCzytaj więcej: INFORMACJA DOTYCZĄCA VI SESJI RADY GMINY SŁABOSZÓWCzytaj więcej: INFORMACJA DOTYCZĄCA VI SESJI RADY GMINY SŁABOSZÓW

 

Stypendia za wyniki w nauce dla uczniów

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE UCZNIÓW

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019  w dniu 19 czerwca 2019 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów: w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach i w Szkole Podstawowej w Janowicach – Pani mgr Marta Vozsnak - Wójt Gminy Słaboszów wręczyła listy gratulacyjne 46 uczniom, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen
co najmniej 4,75), a następnie wypłacono ich rodzicom stypendia za wyniki w nauce w łącznej kwocie 8360 zł.

W Szkole Podstawowej w Dziaduszycach stypendia za wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymało 32 uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej: IV – 5; V a – 4; V b – 9; VI – 5;
VII – 3;  VIII – 3 oraz klasy III gimnazjum: 3 uczniów, dla których wydatkowano kwotę 5730 zł.

W Szkole Podstawowej w Janowicach stypendium za wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymało 14 uczniów poszczególnych klas: IV – 5; V – 1; VI – 1; VII – 5, VIII - 2 uczniów,
dla których wydatkowano kwotę 2630 zł

Projekt "Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa"

W ramach projektu ,, Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie w kwocie 130 000 tys. zł na zadanie pn. ,, Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach.”

W ramach modernizacji przewiduje się:

 • Przebudowę boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej,
 • Przebudowę piłkochwytów o wys. 5m z siatki polipropylenowej wzdłuż południowej strony boiska,
 • Utwardzenie terenu mieszanką mineralno-bitumiczną o zmiennej szerokości pomiędzy boiskiem a istniejącą drogą dojazdową,
 • Utwardzenie terenu grysem o zmiennej szerokości pomiędzy obramowaniem boiska a cokołami ogrodzenia i piłkochwytów.
 • Wyposażenie boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.

 

Konkurs Bezpieczna Małopolska 2019

W związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, Gmina Słaboszów otrzymała promesę na kwotę 8 400,00 zł.

Promesy zostały wręczane przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę w asyście Radnego Sejmiku Bogdana Pęka w jednostce OSP Sułoszowa w dniu 17 czerwca 2019 roku. Gminę Słaboszów reprezentowali:

 1. Dh Madetko Władysław – Prezes OSP Święcice
 2. Dh Małgorzata Wajda – Wiceprezes OSP Słupów
 3. Dh Marek Dróżdż – Prezes ZOG ZOSP RP w Słaboszowie

 

W ramach konkursu Bezpieczna Małopolska 2019 zostanie zakupione 6 kpl. umundurowania bojowego (ubranie ochronne, hełm, kominiarka, rękawice obuwie), które zostaną przekazane jednostce OSP Słupów i OSP Święcice. Zgodnie z regulaminem w/w konkursu zakupione kompletne umundurowanie będzie uroczyście przekazane jednostkom do 31 października 2019 roku.

Czytaj więcej: Konkurs Bezpieczna Małopolska 2019

Kolejne dofinansowanie na remonty dróg gminych

Gmina Słaboszów pozyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 1 milion 070 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dniu 11 lipca 2019 roku Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak, odebrała z rąk Wojewody Małopolskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 5 zadań:

 1. remont drogi gminnej „Maciejów - Giebułtów” w Miejscowości Maciejów,
 2. remont drogi gminnej „Boleszówka - Jazdowice” w miejscowości Jazdowice,
 3. remont drogi gminnej „Rzęmiędzice - Wysiołek” w miejscowości Rzęmiędzice,
 4. remont drogi gminnej „Rędziny Zbigalskie - Kropidło” w miejscowości Kropidło,
 5. remont drogi gminnej „Kalina Wielka - Parcelanty” w miejscowości Kalina Wielka.

 

W ubiegłym roku dzięki dotacji w wysokości 1 milion 210 tysięcy zł zostało wykonane również  5 zadań inwestycyjnych, służących poprawie stanu dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów.

 

Czytaj więcej: Kolejne dofinansowanie na remonty dróg gminychCzytaj więcej: Kolejne dofinansowanie na remonty dróg gminych