Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
piątek 22 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Rozmiar tekstu:

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 26 września 2018 r.

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 poz.994) w związku z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U.z 2018r , poz.450 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do  niniejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy
 
Apoloniusz Dulewski

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik do uchwały.pdf)Załącznik do uchwały.pdf[ ]54 kB