Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

Rozmiar tekstu:

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 26 września 2018 r.

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 poz.994) w związku z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U.z 2018r , poz.450 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do  niniejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy
 
Apoloniusz Dulewski

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik do uchwały.pdf)Załącznik do uchwały.pdf[ ]54 kB