Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
niedziela 29 maj 2022

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu …

{nomultithumb} Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. N...

Wniosek o udostępnienie informacji publi…

dotyczący informacji na temat wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej.

Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie

  Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-...

Małopolska Niania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0" Szczegóły Projektu w załącznikach

Drzewo dla Klimatu - Szkoła Podstawowa …

W dniu 12 maja br. Powiatowy Doradca ds. klimatu i środowiska - Marzena Wiejak oraz Ekodoradca Małgorzata Wajda zorganizowały  akcję sadzenia  drzewek przy  Szkole Podstawowej im.  Św. Jana Pawła II  ...

Czyste powietrze

Nowa część programu „Czyste Powietrze" – wsparcie nawet do 69 tys. zł

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe           w walce ze smogiem.

N𝗼𝘄𝗲 𝘇𝗮𝘀𝗮𝗱𝘆 𝘄 „𝗖𝘇𝘆𝘀𝘁𝘆𝗺 𝗣𝗼𝘄𝗶𝗲𝘁𝗿𝘇𝘂" 𝘇𝗮𝗰𝘇𝗻𝗮̨ 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘆𝘄𝗮𝗰́ 𝗼𝗱 𝟮𝟱 𝘀𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿.

✅ Obecnie w „Czystym Powietrzu" obowiązują dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

✅ Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze" dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy. 

✅ W pierwszej kolejności – już 25 stycznia 2022 r. – rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe).  Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

 

✅ Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania"). Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ (zakładka „Weź dofinansowanie"), jak i na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

✅ Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. mają być rozszerzane. 

 

 Więcej informacji :

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nowa-czesc-programu-czyste-powietrze--wsparcie-nawet-do-69-tys-zl

 

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorzata Wajda udzieli niezbędnych informacji dotyczących programu "Czyste Powietrze" oraz pomoże wypełnić wniosek o dofinansowanie .   

Nowości w programie „Czyste Powietrze"

 Zmiany w progach dochodowych, wyższe dotacje na kotły na pellet oraz brak możliwości finansowania kotłów na paliwa stałe na terenie całego kraju

 
 

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r.

Koniec dotacji na piece węglowe 

UWAGA: Regulacje dotyczące braku możliwości finasowania kotłów na paliwo stałe (węgiel/ekogroszek) w województwie małopolskim zostały już wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. – zapis dotyczy pozostałych 15 województw. Przejdź do komunikatu>>

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Wyższe progi dochodowe

Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania), gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

Gdzie szukać informacji o Programie „Czyste Powietrze”?

Przejdź do Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu –  aby złożyć wniosek w Programie

Zobacz Ogólnopolską Stronę Programu – CzystePowietrze.gov.pl

 

Czytaj więcej: Nowości w programie „Czyste Powietrze

 

Nabór wniosków w części 2 Programu "Czyste Powietrze"

Szanowni Państwo,

 
W środę, 21.10, uruchomiliśmy nabór wniosków w części 2 Programu "Czyste Powietrze" - te dofinansowania są przeznaczone dla Beneficjentów, których dochody nie przekraczają odpowiednio 1960 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) oraz 1400 zł (dla gospodarstw, gdzie mieszka więcej niż 1 osoba). Maksymalna kwota, którą można uzyskać w tej części Programu, wynosi 37 tysięcy złotych. Więcej informacji: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-czesc-2/
 
Od 1 października, kiedy weszła w życie zmiana Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz od 2 października, kiedy weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu, gminy mają obowiązek wydawania zaświadczeń. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części drugiej programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r.poz. 1713).
 
Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, Narodowy Fundusz uruchomił specjalną infolinię pod numerem 22 340 40 90. Tam mogą Państwo uzyskać wszystkie informacje. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu, który są wyznaczeni jako opiekunowie Państwa gmin, mają informacje na temat składania wniosków o dofinansowanie lub wniosków o płatność.
 
Informujemy ponadto, iż baza wiedzy o Programie Czyste Powietrze znajduje się zarówno na stronach wojewódzkiego funduszu: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze, na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW Krk: https://portal.wfos.krakow.pl/ oraz na stronach Programu Czyste Powietrze http://www.czystepowietrze.gov.pl/. Pod adresem http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ znajdą Państwo użyteczne narzędzie do planowania dofinansowania, tzw. kalkulator dotacji - dzięki temu Beneficjent może wyliczyć planowaną wartość dotacji. Pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/ znajdą Państwo listę urządzeń i materiałów, które kwalifikują się do Programu "Czyste Powietrze". Jest ona współtworzona przez producentów, a każdy wpis na liście jest najpierw poddawany weryfikacji.
 
W załączniku znajduje się także infografika, gdzie znajdują się informacje przydatne gminom. Można także obserwować zakładkę Dla gmin na stronach Programu : http://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/, gdzie sukcesywnie będą się pojawiać dodatkowe materiały.
 
W razie pytań dotyczących wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Słaboszowie pod numerem tel. 41 384 79 12 lub 41 384 79 00.
 
Czytaj więcej: Nabór wniosków w części 2 Programu
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest Administratorem Pani/a danych osobowych. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Jeśli jest Pan/i zainteresowana/y w jaki sposób zarządzamy powierzonymi danymi, zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności. W razie pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Pani/a dyspozycji pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Czytaj więcej: Nabór wniosków w części 2 Programu