Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 20 czerwiec 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zada…

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uc...

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka P…

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie dot. udziału w komisji konkursowej

SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W GMINAC…

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym(suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymr...

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOS…

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 9 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Słaboszowie. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to: 1.Pani Marta Vozsnak - Wójt Gmi...

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH DLA DZIEC…

Jak co roku już od 20 lat wysyłamy dzieci na kolonie letnie nad Polskie morze. Jest to kolonia współfinansowana przez KRUS.

Czyste powietrze

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXXII/452/17 wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała nie zakazuje stosowania paliw stałych za wyjątkiem paliw złej jakości (muły i floty węglowe) oraz zobowiązuje mieszkańców do stosowania urządzeń grzewczych spełniających wymogi ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³).


Uchwała antysmogowa dla Małopolski
o    Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji
• od 1 lipca 2017 r. będą instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³)
o    Wyznacza długie okresy przejściowe
• do końca 2022 roku (6 lat) – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych
• do końca 2026 roku (10 lat) – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4)
• Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo
o     Wprowadza wymagania dla jakości paliw
• od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony)
o    Wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków
• od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
• od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr)


Efekty wprowadzenia uchwały antysmogowej
o    Ograniczenie o ponad 90% emisji pyłu PM10 i PM2.5 oraz osiągniecie poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego w powietrzu
o    Szybka poprawa jakości powierza w Małopolsce – dzięki integracji przepisów antysmogowych z dotacjami do wymiany kotłów ze środków RPO (100 mln euro)
o    Ograniczenie o 2,9 mld zł rocznie kosztów zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza – poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Małopolski

Listę urzadzeń  spełniających wymogi ekoprojektu można znaleźć na stronie internetowej: www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Urząd Gminy przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.

Zgodnie z ustawą o odpadach– „Kto, wbrew przepisowi art.155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.    

Palić w piecach domowych nie wolno, m.in.:

• odpadów plastikowych i butelek po napojach,
• zużytych opon,
• odpadów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
• zmieszanych odpadów komunalnych.  
 

Kontrola przestrzegania wymogów uchwały i ustawy należy do zadań gminy, która będzie je  realizować przy pomocy  pracowników urzędu

Wszelkie podejrzenia naruszenia przepisów ustawy należy zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy
- osobiście: pokój nr 4
- na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
- telefonicznie: 413847912