Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Program Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

powinny być  wdrożone w sytuacjach wprowadzenia 1,2 i 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. 

Komunikaty o wprowadzeniu 1 stopnia będą publikowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania oraz poziomu alarmowania ustalane jest przez GIOŚ na podstawie prognoz dostępnych pod adresem internetowym: http://powietrze.gios.gov.pl/pip/airPollution?woj=malopolskie

Komunikaty o wprowadzeniu 2 i 3 stopnia będą przekazywane przez WCZK do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz publikowane są w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), które są dostępne na stronie internetowej: https://komunikaty.tvp.pl/komunikaty/malopolskie/ogolne. Dodatkowym źródłem informacji o komunikatach w przypadku 2 i 3 stopnia będzie strona Urzędu Marszałkowskiego: https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty 

Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego są odpowiedzialne za przekazanie informacji o wprowadzaniu 2 i 3 stopnia zagrożenia do gmin, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek ochrony zdrowia.

Gminy odpowiadają m.in. za przygotowanie i aktualizację listy kontaktów do podmiotów i instytucji, które powinny być powiadamiane przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego o wprowadzaniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.   

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (zał. pismo_zmiany_alarmowania_8 11.pdf)zał. pismo_zmiany_alarmowania_8 11.pdf[ ]159 kB

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

Intensyfikacja działań mających na celu poprawę stanu środowiska, to wspólne wyzwanie dla wszystkich samorządów. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego określa obowiązki i zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta m.in. w zakresie sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska. 

Załączniki:
Pobierz plik (Ochrona Powietrza.pdf)Ochrona Powietrza.pdf[ ]202 kB

Natura 2000 na terenie Gminy Słaboszów

Na terenie Gminy Słaboszów utworzone zostały dwa obszary Natura 2000.

W skład tych obszarów wchodzą: Cybowa Góra o powierzchni 18,2 ha i Grzymałów o powierzchni 15,2 ha , utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej.

Na obszarze „Cybowa Góra” występują dobrze zachowane murawy kserotermiczne oraz liczne stanowiska roślin chronionych w tym storczykowate : podkolan biały storczyk kukawka, kruszczyk szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy , zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewiędsił bezłodygowy, wisienka stepowa, len włochaty i rzadkie chwasty związane z glebami wapiennymi.

Na obszarze „Grzymałów” oprócz muraw kserotermicznych występują również lasy grądowe i zarośla. Głównym przedmiotem ochrony są stanowiska rośli chronionych: zawilec wielokwiatowy, aster gawędka, dzwonek syberyjski, storczyk kukawka, len włochaty, obuwik pospolity, lilia złotogłów, listera jajowata, buławnik wielkokwiatowy.

Tereny te mają bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

http://obszary.natura2000.org.pl/

http://krakow.rdos.gov.pl/natura-2000

 

 

 

Podkategorie