Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

Rozmiar tekstu:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowice

 

W dniu 27.10.2017r. nastąpił odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowice – do pól o długości 500mb”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła kwotę brutto 129.783,45zł, w tym:

- środki budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 30.000,00zł,

- środki budżetu Gminy Słaboszów – 99.783,45zł.

Wykonany zakres rzeczowy obejmował:

- roboty pomiarowe – 0,500km,

- roboty ziemne – zebranie namuliska, renowacja ist. Rowu oraz profilowanie skarp – 180,00m3,

- mechaniczne plantowanie pow. Gruntu-koryto drogi - 1.800,00m2,

- wyrównanie istn. Podbudowy tłuczniem – rozjazdy – 20,00m3,

- podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa dolna gr. 20cm – 1.800,00m2,

- podbudowa z żużla wielkopiecowego w-wa górna gr. 8cm – 2.000,00m2,

- nawierzchnia z mieszanek min.-.bit. asf. W-wa ścieralna gr. 5cm – 1.555,00m2,

- wyrównanie istn. Podbudowy – utwardzenie poboczy – 25,00m3